Pelisäännöt

Seuran perussäännöt on luotu toiminnan pohjaksi seuran jokaiselle jaostolle. Ja lajikohtaiset erilaisuudet on huomioitu jakson lopussa sikäli kun siihen on aihetta, riippuen ryhmän tasosta ja sen jäsenkoostumuksesta.
 
Seuran yhteiset säännöt lisäksi elää ja kehittyy koko ajan toiminnan ja sen kehityksen mukaan.
 
 
Seuraavassa kuvattuna seuran perussäännöt:
 
Kirin toiminnan yhteisillä pelisäännöillä takaamme jaostoille laadukkaan ja turvallisen toimintaympäristön, koskien kaikkia siellä vaikuttavia, niin toimihenkilöitä kuin harrastajia sekä harjoituksissa että kilpailutoiminnassa..
 
Seuramme toimihenkilöt, valmentajat, urheilijat ja huoltajat sitoutuvat moitteettomaan kielenkäyttöön ja käytökseen sekä harjoituksissa, kilpailuissa että muissa seuran tilaisuuksissa. Reilu peli ja rehti meininki kuuluvat toimintaamme kautta linjan.
 

Seuramme toimihenkilöt, valmentajat, huoltajat ja urheilijat, sitoutuvat kitkattomaan tiimityöskentelyyn keskenään, sekä harjoituksissa että kilpailutoiminnassa mukaanlukien kilpailumatkat, ja auttavat toisiaan tarpeen mukaan.

Tavoitteemme on päihteetön, huumeeton, turvallinen ja dopingvapaa seuratoiminta sen kaikilla tasoilla.

 

Pyrimme pitämään yllä ja edistämään seuran ja eri yhteisöjen (koti, oppilaitokset, urheilujärjestöt, kunta ja muut yhteistyökumppanit) välistä yhteistyötä ja palautteiden perusteella kehitämme seuran toimintaa edelleen.

 

Seuran toiminnassa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista eikä missään muodossa. Jokainen seurassa toimiva on sitoutunut puuttumaan asiaan välittömästi sellaista havaittuaan. Kaikkiin väärinkäytöksiin ja konflikteihin puututaan ja ne selvitetään yhteistyössä osapuolten kanssa.

 
Seura pyrkii kouluttamaan kaikki sekä toimintaan että valmennukseen osallistuvat henkilöt asianmukaisesti ja riittävästi tarpeiden sekä koulutustarjonnan mukaan.
 
 
 
Jaostokohtaisia seuran peruslinjoja:
 
Nuorten ryhmissä seurataan Nuoren Suomen/Valon pelisääntöjä ja ohjeita, jotka löytyy seuraavan linkin takaa
 
 
 
Sulkapallon valmenuksessa käytetään Suomen Sulkapalloliiton pelaajan polku ohjelmaa, jossa on huomioitu lapsen kehitys ja sen eri vaiheet. Ja seuran Minisulkis ryhmän ohjauksessa seurataan myös liiton linjaa ja sen ohjeita.
 
Sulkapallon valmentajien koulutuksessa seurataan myös liiton valmennuskoulutuksen linjaa suhteessa seuran tarpeisiin.
 
 
Lasten liikuntakoulussa seurataan TUL:n Halisko liikuntakoulun ohjeistusta ja varhaiskasvatuksen periaatteita.
 
 
Muissa jaostoissa ja niiden toiminnan osalta seurataan Valon Reilun pelin sääntöjä. 

 
Urheilun puhtauden osalta seurataan Suomen Antodoping Toimikunnan ohjeita